Tesnenie kábla odolného proti neoprávnenej manipulácii

Tesnenie kábla odolného proti neoprávnenej manipulácii

Uvoľnené oceľové lano na tesnenie kábla odolného voči neoprávnenej manipulácii, presnosť vysokého priemeru, takmer nulová chyba, dobrá vôľa, možno prispôsobiť podľa dĺžky požiadaviek zákazníka, zvyčajne sa používa na bezpečný zámok pre logistiku, elektrinu, kontajner, železnicu, clo atď.

施封锁拼图 (2)